Jakub. Ełczanin, student farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

sopoćko2

„Zaprawdę w każdej świątyni katolickiej Jezus ogarnia nas i przepaja swym Miłosierdziem,
gdyż tu wszystko głosi przebaczenie, gdyż tu wszystko wlewa ufność w nasze serca.
Tu woda zbawienia zatapia nasze grzechy, odradza i uświęca. Tu święty balsam przy bierzmowaniu utwierdza nas siłą Ducha Jezusowego i leczy z wrodzonej naszej słabości.
Tu trybunały Miłosierdzia, w których nasz Sędzia staje się teraz naszym Obrońcą.
Nad głowami wznosi się sklepienie, zasłaniając przed niebem, by nas bronić przed gromami sprawiedliwości. Wszędzie widzimy ołtarze, na których kapłani składają niekrwawą ofiarę,
w której Krew Odkupiciela płynie strugami, zalewa nas, uświęca, odradza, uszlachetnia
i przebóstwia. I czemuż jeszcze bojaźliwi jesteśmy?”

bł. Michał Sopoćko

Więcej rozważań Apostoła Miłosierdzia: http://www.faustyna.eu/rozwazania3_pl.htm