„Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia”…

On wie co robi

24 lutego 2016 0

Pomyśl o sprawach, które wylatują Ci z rąk. O słabościach, z którymi uporczywie się zmagasz. O relacjach, które jeszcze niedawno miały się dobrze,  a teraz…

Nasza ojczyzna

21 lutego 2016 0

W Liście do Filipian Apostoł wypowiada słowa, które stanowią jak gdyby pełny komentarz do tajemnicy Przemienienia Pańskiego. Tajemnica ta niewątpliwie przybliżyła oczom Apostołów ostateczny wymiar…

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was…

Módlmy się do świętej Rity o pomoc w trudnościach, których doświadczamy. Pozdrawiam cię święta Rito, napełniona miłością i pokojem, przykładzie każdej wszelkiej cnoty, wierna uczennico…