Dopiero ukrzyżowanie uświadamia  o tym, jak straszną rzeczą w oczach Bożych jest grzech. Jezu, widzę Cię przybitego do krzyża. Któż zadał Ci tyle cierpienia? Kto…

Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była…